Μεταβείτε στο περιεχόμενο

Κατέβασε την εφαρμογή “Cyprus Bus” της MOTIONΗ εφαρμογή «Cyprus Bus» της MOTION είναι η επίσημη εφαρμογή του ΥΜΕΕ.
Παρέχει πληροφορίες σχετικές με τον χρονοπρογραμματισμό των λεωφορείων Παγκύπρια και τον πραγματικό χρόνο άφιξης λεωφορείου σε κάθε στάση.

Εφαρμογές και Λήψεις