Μεταβείτε στο περιεχόμενο

Νομική Ειδοποίηση

  1. Η ιστοσελίδα www.motionbuscard.org.cy και όλο το περιεχόμενό της δημιουργήθηκαν και ανήκουν στο Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε αυτόν τον ιστότοπο προστατεύονται από διεθνείς νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, λογισμικού και εμπορικών σημάτων και συμφωνείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο για προσωπικούς ή οικιακούς σκοπούς.

  2. Το λογότυπο:


    Λογότυπο


    Είναι το επίσημο λογότυπο που δημιουργήθηκε από το Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων για χρήση στο Σύστημα Τηλεματικής Δημόσιων Μεταφορών στην Κύπρο. Οποιαδήποτε χρήση αυτού του λογότυπου δεν επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων της Κυπριακής Δημοκρατίας.
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ:

ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

Στόχος έργου η προώθηση βιώσιμης κινητικότητας με τη χρήση λεωφορείων και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δημόσιων μεταφορών.


Λογότυπο

Προϋπολογισμός Έργου: €10εκ.
Συνεισφορά Ταμείου Συνοχής: 85%


Τελευταία Αναθεώρηση: Μάιο 2018
Logo EU Logo Cyprus Logo Structural Funds